Font Size Text: Tambah BesarText: AsalText: Tambah Kecil
Bahasa:   English  | Bahasa Malaysia
PengenalanPengenalan

Under the terms of the Inter-Governmental Committee Report and the Constitution of Malaysia, land and cadastral surveys are State subjects which come under the portfolio of the Ministry of Urban Development and Natural Resources.

Subject to the direction of the Yang di-Pertua Negeri in council, land in Sarawak is administered in accordance with the provisions of the Mining Ordinance and the subdivision of land is administered in accordance with the Land (Control of Subdivision) Ordinance, the Public Parks and Greens Ordinance, 1993 and the Strata Titles Ordinance.


Objektif

  • Menyediakan khidmat nasihat dan perkhidmatan yang profesional untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan pentadbiran tanah, penilaian, perancangan dan survei kepada pelangan luaran dan dalaman;
  • Menyediakan sistem penyampaian perkhidmatan yang efektif dan berkesan;
  • Mempromosi dan mewujudkan kesedaran terhadap dasar kerajaan berkaitan tanah kepada masyarakat umum; dan
  • Merangka dan melaksana peruntukan-peruntukan yang terkandung didalam Kanun Tanah Negeri dan undang-undang lain yang berkaitan dengan pentadbiran dan pengurusan tanah di Sarawak.


Penyata Kualiti
Kami komited untuk menyediakan perkhidmatan yang berkualiti kearah memudahkan pembangunan tanah melalui kepimpinan yang proaktif di semua peringkat yang disokong oleh tenaga kerja yang kompeten, prosedur kerja yang cekap dan teknologi yang bersesuaian


Prinsip Kualiti
Kami meningkatkan penyampaian perkhidmatan kami dengan mengamalkan prinsip yang berikut:-

1. Melakukan sesuatu tugas dengan betul pada kali pertama
2. Kepimpinan yang proaktif di semua peringkat
3. Komunikasi yang berkesan
4. Berpengetahuan dan kompeten
5. Penambahbaikan yang berterusan