Font Size Text: Tambah BesarText: AsalText: Tambah Kecil
Bahasa:   English  | Bahasa Malaysia
Cawangan Khidmat PengurusanCawangan Khidmat Pengurusan

Pengenalan

Cawangan Khidmat Pengurusan merupakan Cawangan yang bertanggungjawab dalam melaksanakan urusan khidmat sokongan yang berkaitan dengan pengurusan sumber manusia, pentadbiran am dan pengurusan pejabat.

Objektif

Menyediakan khidmat sokongan, pengurusan sumber manusia, pentadbiran am dan pengurusan pejabat yang cekap dan berkesan bagi memastikan visi dan misi jabatan tercapai. 

Fungsi

i)     Pengurusan Sumber Manusia:-

 1. Urusan pengambilan (jawatan teknikal di jabatan)
 2. Urusan pengesahan dalam jawatan dan urusan pemberian taraf berpencen
 3. Urusan persaraan, perletakan jawatan dan pelepasan jawatan dengan izin
 4. Urusan kemajuan kerjaya dan kenaikan pangkat
 5. Urusan kes-kes tatatertib
 6. Urusan penilaian prestasi dan pengiktirafan
 7. Urusan pertukaran tempat bertugas (dalam jabatan dan antara jabatan lain)
 8. Urusan memangku dan menanggung kerja jawatan

ii)    Pentadbiran Am Dan Pengurusan Pejabat:-

 1. Urusan berkaitan pengurusan aset dan stor
 2. Urusan berkaitan dengan permohonan semua jenis cuti, pelepasan bertugas dan kebenaran keluar Negara/Negeri.
 3. Urusan berkaitan dengan semua jenis pinjaman kerajaan dan pinjaman peribadi untuk pegawai awam.
 4. Urusan berkaitan Gantian Cuti Rehat (GCR)
 5. Urusan berkaitan semua jenis kemudahan dan elaun
 6. Urusan berkaitan kemudahan rawatan perubatan,  alat sokongan dan ubatan.
 7. Urusan pentadbiran pejabat.
 8. Urusan surat menyurat dan pemfailan(CACTUS)


Untuk Maklumat Lanjut sila hubungi:

Cawangan Khidmat Pengurusan
Ibu Pejabat: 6082 444 111 ext. 8506; atau
Pejabat Bahagian yang berkaitan