Font Size Font: IncreaseFont: NormalFont: Decrease
Language:   English  | Malay
Pengorekan/pemindahanbahan tanah tanpa kelulusan di bawah Seksyen 32A Kanun Tanah Negeri (Bab 81)
Posted on : 05 Dec 2017  Source of News: Unit Perhubungan Awam, Ibu Pejabat Jabatan Tanah dan Survei Sarawak
 

  Pada  28 don  29 November 2017,  Unit Penguatkuasa   Jabatan  Tanah  don  Survei telah berjaya  mematahkan  beberapa aktiviti  pemindahan   bahan   batuan  tanah tanpa   kelulusan   yang  dilakukan  di  beberapa  lokasi  di  sekitar  Bahagian Miri dan Bintulu.

  Dalam  2 operasi  yang  dilaksanakan   di  bahagian  Miri,  sebanyak   5 buah  jentera berat  yang  digunakan   bagi  menjalankan  aktiviti  berkenaan   telah  disita sebagai bahan  bukti.

  Melalui  serbuan berasingan  di Jalan  Tanjung Kidurong,  Bintulu pula, 2 buah jentera berat turut disita atas kesalahan  yang soma.

   Aktiviti   ini   dikesan  melalui  risikan   awal   serta  rondaan   yang   dilaksanakan    dan kesemua kesakan disiasat  di bawah  seksyen 32A Ka nun Tanah  Negeri  (Bab 81).

   Susulan itu,  orang  ramai  yang  ingin   melakukan  aktiviti  pengorekan/pemindahan bahan  batuan   ini  adalah  dinasihatkan  untuk  merujuk  terlebih  dahulu  ke Pejabat Tanah don  Survei  yang  berhampiran untuk nasihat lanjut bagi  mengelak  sebarang tindakan  penguatkuasaan.

   Orang  ramai juga   adalah   dialu-alukan   untuk  menyalurkan  sebarang   maklumat berhubung   dengan  aktiviti     ini  kepada   Jabatan   melalui  talion  082-444111     (lbu Pejabat), perkhidmatan  Talikhidmat melalui laman sesawang www.talikhidmat.sarawak.qov.my   atau panggilan   ke nombar 555999.